بسمه تعالي

سخني با بدهكاران پروژه قائم رودهن

 با سلام و احترام

اكنون كه به اميد خداوند متعال پروژه قائم رودهن با كليه مشكلات و سختيها و نوسانات شديد بازار كه منجر به افزايش زمان پروژه و بالطبع هزينه قيمت تمام شده گرديده مراحل پاياني خود را طي مي نمايد لازم ديدم به عنوان يك عضو پروژه كه امتياز يك واحد 118 متري را داشته و تاكنون با محاسبه وام مسكن مهر 130 ميليون تومان به طور مستقيم و با احتساب سود تسهيلات بانك مهر اقتصاد 160 ميليون تومان بابت واحد مذكور هزينه نموده ام و از طرفي به عنوان عضو هيئت مديره و مدير عامل تعاوني مسكن مطالبي را به استحضار اعضاي محترم پروژه كه به دلايل مختلف نتوانسته اند ديون خود را پرداخت نمايند برسانم.

1-   آيا ميدانيد تاپايان شهريور 1393 تقريبا مبلغ 24 ميليارد تومان از بدو خريد زمين تاكنون هزينه گرديده است كه از اين رقم 5/6 ميليارد تومان تسهيلات بانكي مسكن مهر ميباشد.

2-   آيا ميدانيد سود دوران مشاركت بابت اخذ تسهيلات بانكي مسكن مهر روزانه 2 ميليون تومان به حساب بدهكاري تعاوني مسكن منظور ميگردد كه در صورت عدم عقد قرارداد فروش اقساطي و تاخير در تكميل پروژه اين رقم به صورت روز شمار به حساب بدهي اعضا منظور ميگردد ؟

3-   آيا ميدانيد پس از اتمام دوران 60 ماهه قرارداد اخذ تسهيلات بانكي مسكن مهر در تاريخ 23/12/1393 و عدم انعقاد فروش اقساطي با بانك مسكن جرايم تاخير با نرخ 18 درصد نيز به سود دوران مشاركت افزوده ميگردد ؟

4-   آيا ميدانيد اگر بخواهيم طبق روش بانك محاسبه نماييم سود هزينه هاي انجام شده بابت پروژه در هر روز در حدود 9 ميليون تومان ميباشد ؟

5-   آيا ميدانيد در صورت عدم همكاري جهت تكميل پروژه و متوقف شدن كليه عمليات اجرايي كارهايي كه در واحدها انجام شده است در معرض تخريب قرار گرفته و بازسازي آنها هزينه هاي هنگفتي را به اعضا تحميل مي نمايد ؟

6-   آيا ميدانيد در صورت عدم همكاري و پرداخت ديون با شروع سال جديد با افزايش 20 الي 25 درصدي در خريد مصالح و دستمزد پيمانكاران مواجه خواهيد گرديد ؟

7-   آيا ميدانيد كه در صورت عدم پرداخت ديون كليه هزينه هايي كه تاكنون توسط هر عضو پرداخت گرديده است در ورطه نابودي قرار ميگيرد ؟

8-   آيا ميدانيد عدم تكميل و استفاده از واحدها آنها را مستهلك و به حالت فرسايشي تبديل مي نمايد؟

9-   آيا ميدانيد عدم پرداخت ديون و بالطبع عدم تكميل واحدها پروژه را در منطقه رودهن به صورت غير قابل استفاده و متوقف توسط دفاتر املاك منطقه معرفي و فايلي جهت خريد و فروش واحدها توسط آنها گشوده نخواهد گرديد ؟

آيا ميدانيد پروژه تاكنون به عنوان بهترين پروژه تعاوني سازي كه در حد شخصي سازي ميباشد مشهور بوده و عدم پرداخت ديون و بالطبع توقف آن منجر به بهدر رفتن سرمايه و اين حسن شهرت ميگردد ؟  

 

آيا ميدانيد هيئت مديره براساس ماده 9 قرارداد با عضو نسبت به محاسبه جرايم تاخير اقدام و به هنگام تحويل واحد از عضو بدهكار اخذ مينمايد و اين جرايم نيز به صورت روز شمار ميباشد ؟  

 آيا ميدانيد هيئت مديره مي تواند براساس ماده 9 قرارداد با عضو در صورت عدم پرداخت ديون قرارداد را فسخ و عضو را اخراج و حقوق متصوره وي پس از فروش آزاد به وي مسترد نموده و تا دو درصد بهاي واحد فروش رفته را به عنوان حق الزحمه واگذاري و خسارات وارده به تعاوني از آن كسر و مابقي را به عضو مسترد نمايد ؟   

آيا ميدانيد عدم همكاري عضو بدهكار در پرداخت ديون باعث خسارات فراواني به ديگر اعضاي خوش حساب پروژه مينمايد كه شرعا و عرفا  بعهده عضو بدهكار بوده و قابل جبران نميباشد ؟   

آيا ميدانيد هزينه سربار پروژه جهت مصارف سوخت ، آب ، تعميرات ، حفاظت فيزيكي و پرسنل ماهيانه مبلغ 60 ميليون تومان ميباشد ؟   

با بذل توجه به موارد اعلام شده در فرصت باقيمانده نسبت به پرداخت ديون خود اقدام تا هيئت مديره بتواند در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به تكميل و تحويل واحدها اقدام و بيش از اين مشمول خسارات و هزينه هاي بالاسري ناشي از عدم اتمام پروژه نگرديد. 

با تشكر

محمد بحيرايي

عضو پروژه رودهن و مدير عامل تعاوني مسكن

1393/11/6

     

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در دوشنبه ششم بهمن 1393 و ساعت 19:38 |
 بسمه تعالی

اعضای محترم پروژه رودهن  

 با سلام و احترام  

 بدینوسیله اعضای محترم پروژه می توانند آخرین وضعیت ثبت نام در سامانه مهر را در قسمت پیوندهای روزانه مشاهده نمایند.لازم به ذکر است افرادای که نام آنها به عنوان نقص مدارک یا عدم تحویل مدارک درج شده است لازم سریعا تا تاریخ 5/11/93 با مراجعه به دفتر تعاونی مسکن ( آقای کریمی ) در خصوص تحویل یا تکمیل مدارک اقدام نمایند. بدیهی است انعقاد فرارداد فروش اقساطی تسهیلات بانک مسکن منوط به ثبت و تایید در سامانه مسکن مهر میباشد در غیر اینصورت عضو میبایست تسهیلات دریافتی را با بانک به همراه سود متعلقه تسویه نماید. 

با تشکر- 

هیئت مدیره تعاونی مسکن  

اول / بهمن / یکهزار و سیصد و نود وسه

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در چهارشنبه یکم بهمن 1393 و ساعت 9:26 |
 اعضای محترم پروژه رودهن

به شرح جدول زير طبق استعلام از بانك مسكن ميزان سهم هر عضو از سود ( بدهي ) دوران مشاركت بابت اخذ تسهيلات بانكي كه به حساب بدهي اعضا محاسبه مي شود اعلام ميگردد با توجه به اينكه قرارداد منعقده با بانك مسكن تا تاريخ 21/12/93 تمديد گرديده است سود دوران مشاركت روزانه طبق جدول زير به حساب بدهي اعضاي پروژه منظور گرديده و پس از آن تاريخ جرايم تاخيربا نرخ 18 درصد نيز به آن افزوده خواهد شد  

بدينوسيله از اعضاي محترم تقاضا ميگردد با توجه به جدول زير هرچه سريعتر نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و نسبت به انتخاب واحد خود كه به اميد خداوند متعال طي هفته آينده انجام خواهد پذيرفت اقدام نمايند بديهي است پس از انتخاب واحد و معرفي اعضا به بانك و انعقاد قرارداد فروش اقساطي جرايم مذكور فقط به افرادي تعلق خواهد گرفت كه نسبت به انعقاد قراداد با بانك اقدام ننموده اند اميد است اعضاي محترم به حساسيت موضوع توجه خاص مبذول و با اقدام به موقع و خارج از هرگونه حاشيه بيش از اين دچار ضرر نگردند   

ضمنا آخرین مهلت جهت پرداخت بدهی روز پنج شنبه مورخ 18/10/93 میباشد .

ارقام به ریال  

مبلغ بدهی روزانه جهت کل پروژه بدهی هر عضو در روز بدهی هر عضو در پایان ماه

848/905/19

561/76

830/296/2

با تشکر- هیئت مدیره تعاونی مسکن  

شانزدهم / دیماه / نود و سه

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در سه شنبه شانزدهم دی 1393 و ساعت 19:20 |

بسمه تعالی

اعضای محترم پروژه 260 واحدی قائم _ رودهن

با سلام و احترام

 با استعانت از خداوند متعال و پیرو اعلام لیست امتیاز بندی در تاریخ 20/9/1393 برابر صورتجلسه  شماره 24 هیئت مدیره تعاونی مسکن در تاریخ 3/10/93 زمان انتخاب واحدها روز یکشنبه 14/10/93 اعلام گردید . اعضای محترم می توانند نقشه کلی بلوکها و همچنین نقشه چیدمان واحدها را در هر طبقه در قسمت  پیوندهای روزانه مشاهده فرمایند . هر طبقه دارای 5 واحد میباشد و به ترتیب از سمت راست شماره گذاری شده است که به طور مثال به شرح زیر چیدمان یک طبقه حضور اعضای محترم اعلام میگردد. عدد ثابت نشاندهنده طبقه و عدد متغیر نشان دهنده واحد میباشد.

1-1- واحد 83 متری در طبقه اول  

1-2- واحد 93 متری در طبقه اول  

1-3 - واحد 118 متری در طبقه اول 

1-4 - واحد 93 متری در طبقه اول  

1-5 - واحد 83 متری در طبقه اول   

             در هر بلوک 13 واحد 118 متری - 26 واحد 93 متری و 26 واحد 83 متری موجود میباشد. 

اعضای محترم می توانند با ملاحظه تصاویر براساس امتیاز کسب شده واحد خود را انتخاب و برابر دعوتنامه که متعاقبا ارسال میگردد به دفتر تعاونی مراجعه و نسبت به تکمیل سیستم و فرم انتخاب واحد اقدام نمایند.    

در پایان ذکر این نکته ضروری میباشد دعوتنامه به منظور انتخاب واحد صرفا جهت اعضایی که هیچگونه بدهی به تعاونی بابت پروژه رودهن نداشته باشند ارسال میگردد . افراد بدهکار تا تاریخ 10/10/93 فرصت دارند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در مرحله انتخاب واحد شرکت نمایند .

                                                با تشکر- هیئت مدیره تعاونی مسکن

چهارم / دیماه/ یکهزار و سیصد و نود و سه

 

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در پنجشنبه چهارم دی 1393 و ساعت 16:18 |

بسمه تعالی

اعضای محترم پروژه 260 واحدی قائم _ رودهن

با سلام و احترام

              ضمن عرض تسلیت اربعین حسینی به اطلاع می رساند ، اعضای محترم پروژه می توانند آخرین وضعیت امتیاز بندی خود را که براساس واریزی های اعضای محترم تا  تاریخ 5/9/1393  ثبت گردیده است را در قسمت پیوندهای روزانه مشاهده فرمایند .

طبق مصوبه هیئت مدیره اعضایی که نسبت به ( مبالغ پرداختی - رتبه ) خود اعتراض دارند می توانند  اعتراض کتبی خود را  حداکثر تا  تاریخ 01/10/1393 به بازرسین محترم تعاونی مسکن ( آقایان آزادی و میرجلیلی)  تحویل نمایند. لازم به ذکر است لیست مذکور به صورت آزمایشی بوده و احتمال تغییر در رتبه و مبالغ پرداختی اجتناب ناپذیر میباشد .

با تشکر- هیئت مدیره تعاونی مسکن

بیستم / آذر/ یکهزار و سیصد و نود و سه

 

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در پنجشنبه بیستم آذر 1393 و ساعت 15:30 |

اعضای محترم تعاونی مسکن

با سلام و احترام

اعضای محترم می توانند گزارش پیشرفت فیزیکی پروژه رودهن تا تاریخ 30/7/93 که توسط بازرسین محترم تعاونی مسکن تهیه گردیده است را در   قسمت پیوندهای روزانه وبلاگ دریافت و مطالعه نمایند .

با تشکر- هیئت مدیره تعاونی مسکن

یازدهم / آبان / یکهزار و سیصد و نود و سه

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در یکشنبه یازدهم آبان 1393 و ساعت 18:53 |
اعضاي محترم پروژه قائم رودهن

 
با سلام و احترام
پيرو گزارش پيشرفت فيزيكي بازرسي تعاوني مسكن منتهي به تاريخ 30/7/1393 با تلاشهاي مستمر هيئت مديره و ايفاي تعهد از سوي اعضاي خوش حساب پيشرفت بلوكها برابر برنامه زمانبندي درحال انجام ميباشد و گزارش مذكور نشانگر اين واقعيت ميباشد. لذا با نگرش به وضعيت بدهكاران در متراژ هاي مختلف ، به علت كمبود نقدينگي ناشي از عدم پرداخت مبالغ اعلام شده توسط بدهكاران ، براساس  بيستمين مصوبه جلسه هيئت مديره در تاريخ 4/8/93 كليه عمليات اجرايي بلوك 4 متوقف و افراد بدهكار صرف نظر از امتيازهايي كه تاكنون كسب نموده اند به بلوك فوق منتقل و ادامه كار بلوك به علت وضعيت جوي به سال آينده موكول و بالطبع مشمول افزايش هزينه هاي خريد مصالح و دستمزد ، سود دوران مشاركت و جرايم تاخير تسهيلات بانك مسكن گرديده و همچنين اصلاح كليه خسارتهاي ناشي از توقف كار كه به تاسيسات مكانيكي ، برقي ، فوم بتن ، اجراي نما و .... وارد خواهد آمد به عهده اعضاي بدهكار خواهد بود. 
ضمنا با توجه به تكميل ديگر بلوكها ، سيستم امتياز بندي پروژه نيز در تاريخ 5/9/1393 متوقف و واريزيهاي پس از تاريخ مذكور موجب ارتقاء امتیاز نخواهد گرديد و متعاقبا بعد از ارايه ليست نهايي امتيازبندي ، افرادي كه هيچگونه بدهي ندارند مي توانند نسبت به انتخاب واحد در بلوكهاي مربوطه ، اقدام نمايند.  
 
 
با تشکر
هیئت مدیره تعاونی مسکن
ششم / آبان / يكهزار و سيصد و نود و سه
+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در یکشنبه یازدهم آبان 1393 و ساعت 18:42 |
اعضای محترم پروژه قائم رودهن
با سلام و احترام ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات با استعانت از خداوند متعال و باتوجه به وضعیت پیشرفت پروژه و تقاضای اعضای محترم بدینوسیله به اطلاع میرساند در نظر است برنامه بازدید از پروژه در روز چهارشنبه 1393/5/15از ساعت 2 بعدازطهر انجام شود ، به منظور برنامه ریزی و تهیه وسیله ایاب و ذهاب از اعضای محترم پروژه كه تمایل حضور در بازدید فوق را دارند ، تقاضا میگردد موافقت خود را از طریق شماره تماس 84169453 ، 84169180 (دفتر تعاونی مسكن ) حداكثر تا پایان وقت اداری 1393/05/12 اعلام تا ثبت نام بعمل آید.
با تشكر- هیئت مدیره تعاونی مسكن 
   1   
+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در شنبه چهارم مرداد 1393 و ساعت 10:10 |

شرکت تعاونی مسکن سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران

( شماره ثبت 47869)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی   

(نوبت دوم)

           بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسكن دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی  نوبت دوم که راس ساعت 15:00روز يك شنبه  مورخ 5/19/ 1393در محل سالن اجتماعات سازمان ( ساختمان شماره یک )  واقع در خیابان حافظ شمالی نبش زرتشت شرقی شماره 563 طبقه نهم تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.

  یادآوری می شود:

دستور جلسه :

1-    استماع گزارش هيئت مديره .

2-    استماع گزارش بازرس.

3-    قرايت گزارش حسابرسي سال 1391 توسط حسابرس قانوني شركت و تصويب صورتهاي مالي سالهاي 1391و1392 .

4-    طرح و تصویب نحوه اخذ دریافت جریمه از بدهکاران پروژه های تعاونی مسکن.

5-    انتخاب بازرسين .

 

 

                                                                                       هیات مدیره تعاونی مسکن

 

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در شنبه چهارم مرداد 1393 و ساعت 10:2 |

بسمه تعالی

اعضای محترم پروژه رودهن

با سلام و احترام با توجه روند پیشرفت پروژه ، ادامه روند صعودی و پیشرفت برابر برنامه زمانبندی منوط به همیاری و همکاری اعضای محترم پروژه را دارد . لذا با عنایت به وضعیت بحرانی نقدینگی تعاونی مسکن در صورت عدم پرداخت مبالغ بدهی هیئت مدیره نسبت به توقف کلیه عملیات اجرایی اقدام نموده و مسئولیت عواقب ناشی از توقف کار ، سود دوران مشارکت و جرایم تاخیر دریافت تسهیلات بانکی بعهده اعضای بدهکار بوده و هیئت مدیره هیچگونه مسئولیتی بعهده نخواهد گرفت . بدیهی است نامه مبالغ میزان بدهی جهت اعضا ارسال خواهد گردید.    

   بحیرایی

مدیر عامل تعاونی مسکن

۲۲/۴/۹۳

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در یکشنبه بیست و دوم تیر 1393 و ساعت 19:34 |


Powered By
BLOGFA.COM


<****************>