اعضای محترم پروژه رودهن

اعضای محترم می توانند آخرین وضعیت ثبت نام شدگان سامانه مسکن مهر را در قسمت پیوندهای روزانه مشاهده نمایند.افرادی که نام آنها در لیست نمیباشد میبایست جهت تکمیل مدارک به دفتر تعاونی مسکن مراجعه نمایند. بدیهی است معرفی به بانک منوط به ثبت سامانه مهر میباشد.

با تشکر- هیئت مدیره تعاونی مسکن

 1394/04/07

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 9:48 |
اعضاي محترم پروژه رودهن
با سلام و احترام
 اعضاي محترمي كه ثبت سامانه مهر آنها انجام و از سوي اداره مسكن و شهرسازي دماوند به بانك مسكن جهت انعقاد فروش اقساطي  معرفي شده اند ارسال ميگردد . افرادي كه نام آنها در ليست ميباشد مي توانند از تاريخ 94/04/07 با در دست داشتن مدارك زير به بانك مسكن شعبه ميرداماد به آدرس بلوار ميرداماد بالاتر از ميدان محسني نبش كوچه شهيد حصاري (رازان جنوبي ) مراجعه فرمايند.
لیست اعضای معرفی شده در قسمت پیوندهای روزانه قابل مشاهده میباشد
- 1اصل و تصویر قرارداد با تعاونی مسكن  
-2 اصل و تصویر شناسنامه و كارت ملی  
-3 فرمهای دریافتی از سوی تعاونی مسكن  
-4 یك نفر ضامن
شماره تماس:22914002 معاون شعبه آقای صفوی
با تشكر-هیئت مدیره تعاونی مسكن
 
+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در یکشنبه هفتم تیر ۱۳۹۴ و ساعت 9:22 |

                                                                                                                                          تاريخ انتشار :30/1/1394

 

بسمه تعالی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران

( شماره ثبت 47869)

آگهی دعوت مجمع عمومی عادي  

(نوبت اول)

           بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسكن دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادي  نوبت اول که راس ساعت 16:30روز شنبه مورخ 19/2/1394  در محل سالن اجتماعات سازمان ( ساختمان شماره یک )  واقع در خیابان حافظ شمالی نبش زرتشت شرقی شماره 563 طبقه نهم تشکیل می گردد حضور بهمرسانند.

  یادآوری می شود:

-            در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای خود را به نماینده تام الاختیار

خود واگذار نماید، در اینصورت هیچ کس نمی تواند  نمایندگی  بیش از سه نفر  عضو را بپذیرد. بدیهی است  برگه های  نمایندگی مزبور با امضای بازرس و يك نفر از اعضاي هيئت مديره تعاونی  معتبر خواهد بود . داوطلبین عضویت هيئت مديره و بازرسي تقاضای کتبی خود را از روز انتشار آگهي حداكثر به مدت 7 روز  به دفتر تعاونی مسکن ارایه نمایند .

-          مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود .

 

دستور جلسه :

1-    انتخاب اعضاي هيئت مديره .

2-    انتخاب بازرسين .

                                                     هیات مدیره تعاونی مسکن

 

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 20:56 |
                                                                                                     اريخ انتشار :30/1/1394  

بسمه تعالی  

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان خدمات کامپیوتری شهرداری تهران ( شماره ثبت 47869) آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)  

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسكن دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول که راس ساعت 14:30روز شنبه مورخ 19/2/1394 در محل سالن اجتماعات سازمان ( ساختمان شماره یک ) واقع در خیابان حافظ شمالی نبش زرتشت شرقی شماره 563 طبقه نهم تشکیل می گردد حضور بهمرسانند. - یادآوری می شود: در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید، در اینصورت هیچ کس نمی تواند نمایندگی بیش از سه نفر عضو را بپذیرد. بدیهی است برگه های نمایندگی مزبور با امضای بازرس و يك نفر از اعضاي هيئت مديره تعاونی معتبر خواهد بود . مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود .  

دستور جلسه : 1 

1- تطبيق اساسنامه با قانون اصلاح موادي از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران  

 2- تمديد مدت فعاليت تعاوني مسكن (زمان اتمام فعاليت 4/7/94)  

3- بررسي عملكرد هيئت مديره و بازرسين و تصميم گيري در خصوص عزل هيئت مديره و بازرسين  

 هیات مدیره تعاونی مسکن                                                                                           

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 20:52 |
اعضای محترم پروژه رودهن  

با سلام و احترام  

اعضای محترم می توانند لیست آخرین وضعیت ثبت نام در مسکن مهر را در قسمت پیوندهای روزانه ملاحظه نمایند افرادی که دارای نقص مدارک میباشند مدارک خود را اسکن نموده و فایل اسکن شده را به دفتر تعاونی مسکن تحویل یا به آدرس maskan_it@tehran.ir ارسال فرمایند . 

با تشکر - هیئت مدیره تعاونی مسکن  

6/2/1394

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در یکشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۴ و ساعت 20:31 |

بسمه تعالی  

انقلاب ما انفجار نور بود ( امام خمینی ره )  

اعضای محترم پروژه قائم رودهن  - واحدهای 83 متری

با سلام و احترام  

ضمن عرض تبریک سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیرو ارسال پیام جهت انتخاب واحدهای 83 متری اعضای محترم واحدهای فوق می توانند آخرین وضعیت امتیاز خود را که براساس واریزی ها تا پایان 1393/11/5میباشد از طریق پیوندهای روزانه مشاهده فرمایند ، به امید خداوند متعال انتخاب واحدهای مذکور روز یکشنبه مورخ 1393/11/19 در محل سالن اجتماعات سازمان طبقه 9 از ساعت 9:30 انجام خواهد پذیرفت.افرادی که نمی توانند در روز انتخاب واحد حضور یابند می توانند وکالت کتبی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند. در صورت عدم حضور و براساس واحدهای موجود هیئت مدیره راسا نسبت به انتخاب واحد اقدام می نماید.ضمنا براساس اطلاعیه قبلی هیئت مدیره ،افراد بدهکار در صورت پرداخت یک سوم بدهی به تاریخ روز و تحویل الباقی طی دو فقره چک به تاریخ پایان بهمن و بیستم اسفند 93 می توانند نسبت به انتخاب واحد خود براساس امتیاز کسب شده اقدام نمایند .  ضمناجهت رفاه حال اعضای محترم مقرر گردیده است 50 نفر اول لیست قبل از ظهر و الباقی از ساعت 14:00 به بعد مراجعه نمایند .

با تشکر 

هیئت مدیره تعاونی مسکن  

شانزدهم / بهمن / هزار و سیصد و نود و سه

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در پنجشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 18:22 |

بسمه تعالی  

انقلاب ما انفجار نور بود ( امام خمینی ره )  

اعضای محترم پروژه قائم رودهن  - واحدهای 93 متری

با سلام و احترام  

ضمن عرض تبریک سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیرو ارسال پیام جهت انتخاب واحدهای 93 متری اعضای محترم واحدهای فوق می توانند آخرین وضعیت امتیاز خود را که براساس واریزی ها تا پایان 5/9/1393 میباشد از طریق پیوندهای روزانه مشاهده فرمایند ، به امید خداوند متعال انتخاب واحدهای مذکور روز چهارشنبه مورخ 15/11/1393 در محل سالن اجتماعات سازمان طبقه 9 از ساعت 9:30 انجام خواهد پذیرفت.افرادی که نمی توانند در روز انتخاب واحد حضور یابند می توانند وکالت کتبی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند. در صورت عدم حضور و براساس واحدهای موجود هیئت مدیره راسا نسبت به انتخاب واحد اقدام می نماید.ضمنا براساس اطلاعیه قبلی هیئت مدیره ،افراد بدهکار در صورت پرداخت نقدی یک سوم بدهی و تحویل الباقی طی دو فقره چک به تاریخ پایان بهمن و بیستم اسفند 93 می توانند نسبت به انتخاب واحد خود براساس امتیاز کسب شده اقدام نمایند .  ضمناجهت رفاه حال اعضای محترم مقرر گردیده است 50 نفر اول لیست قبل از ظهر و الباقی از ساعت 14:00 به بعد مراجعه نمایند .

با تشکر 

هیئت مدیره تعاونی مسکن  

سیزدهم / بهمن / هزار و سیصد و نود و سه

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 18:36 |

بسمه تعالی  

انقلاب ما انفجار نور بود ( امام خمینی ره )  

اعضای محترم پروژه قائم رودهن  - واحدهای 118 متری

با سلام و احترام  

ضمن عرض تبریک سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیرو ارسال پیام جهت انتخاب واحدهای 118 متری اعضای محترم واحدهای فوق می توانند آخرین وضعیت امتیاز خود را که براساس واریزی ها تا پایان 5/9/1393 میباشد از طریق پیوندهای روزانه مشاهده فرمایند ، به امید خداوند متعال انتخاب واحدهای مذکور روز دوشنبه مورخ 13/11/1393 در محل سالن اجتماعات سازمان از ساعت 9:30 انجام خواهد پذیرفت.افرادی که نمی توانند در روز انتخاب واحد حضور یابند می توانند وکالت کتبی خود را به شخص دیگری واگذار نمایند. در صورت عدم حضور و براساس واحدهای موجود هیئت مدیره راسا نسبت به انتخاب واحد اقدام می نماید.ضمنا براساس اطلاعیه قبلی هیئت مدیره افراد بدهکار در صورت پرداخت نقدی یک سوم بدهی و تحویل الباقی طی دو فقره چک به تاریخ پایان بهمن و بیستم اسفند 93 می توانند نسبت به انتخاب واحد خود براساس امتیاز کسب شده اقدام نمایند .  زمان انتخاب متراژ های دیگر به همراه لیست امتیازات متعاقبا اعلام خواهد گردید.

با تشکر 

هیئت مدیره تعاونی مسکن  

یازدهم / بهمن / هزار و سیصد و نود و سه

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در شنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 20:25 |

بسمه تعالي

سخني با بدهكاران پروژه قائم رودهن

 با سلام و احترام

اكنون كه به اميد خداوند متعال پروژه قائم رودهن با كليه مشكلات و سختيها و نوسانات شديد بازار كه منجر به افزايش زمان پروژه و بالطبع هزينه قيمت تمام شده گرديده مراحل پاياني خود را طي مي نمايد لازم ديدم به عنوان يك عضو پروژه كه امتياز يك واحد 118 متري را داشته و تاكنون با محاسبه وام مسكن مهر 130 ميليون تومان به طور مستقيم و با احتساب سود تسهيلات بانك مهر اقتصاد 160 ميليون تومان بابت واحد مذكور هزينه نموده ام و از طرفي به عنوان عضو هيئت مديره و مدير عامل تعاوني مسكن مطالبي را به استحضار اعضاي محترم پروژه كه به دلايل مختلف نتوانسته اند ديون خود را پرداخت نمايند برسانم.

1-   آيا ميدانيد تاپايان شهريور 1393 تقريبا مبلغ 24 ميليارد تومان از بدو خريد زمين تاكنون هزينه گرديده است كه از اين رقم 5/6 ميليارد تومان تسهيلات بانكي مسكن مهر ميباشد.

2-   آيا ميدانيد سود دوران مشاركت بابت اخذ تسهيلات بانكي مسكن مهر روزانه 2 ميليون تومان به حساب بدهكاري تعاوني مسكن منظور ميگردد كه در صورت عدم عقد قرارداد فروش اقساطي و تاخير در تكميل پروژه اين رقم به صورت روز شمار به حساب بدهي اعضا منظور ميگردد ؟

3-   آيا ميدانيد پس از اتمام دوران 60 ماهه قرارداد اخذ تسهيلات بانكي مسكن مهر در تاريخ 23/12/1393 و عدم انعقاد فروش اقساطي با بانك مسكن جرايم تاخير با نرخ 18 درصد نيز به سود دوران مشاركت افزوده ميگردد ؟

4-   آيا ميدانيد اگر بخواهيم طبق روش بانك محاسبه نماييم سود هزينه هاي انجام شده بابت پروژه در هر روز در حدود 9 ميليون تومان ميباشد ؟

5-   آيا ميدانيد در صورت عدم همكاري جهت تكميل پروژه و متوقف شدن كليه عمليات اجرايي كارهايي كه در واحدها انجام شده است در معرض تخريب قرار گرفته و بازسازي آنها هزينه هاي هنگفتي را به اعضا تحميل مي نمايد ؟

6-   آيا ميدانيد در صورت عدم همكاري و پرداخت ديون با شروع سال جديد با افزايش 20 الي 25 درصدي در خريد مصالح و دستمزد پيمانكاران مواجه خواهيد گرديد ؟

7-   آيا ميدانيد كه در صورت عدم پرداخت ديون كليه هزينه هايي كه تاكنون توسط هر عضو پرداخت گرديده است در ورطه نابودي قرار ميگيرد ؟

8-   آيا ميدانيد عدم تكميل و استفاده از واحدها آنها را مستهلك و به حالت فرسايشي تبديل مي نمايد؟

9-   آيا ميدانيد عدم پرداخت ديون و بالطبع عدم تكميل واحدها پروژه را در منطقه رودهن به صورت غير قابل استفاده و متوقف توسط دفاتر املاك منطقه معرفي و فايلي جهت خريد و فروش واحدها توسط آنها گشوده نخواهد گرديد ؟

آيا ميدانيد پروژه تاكنون به عنوان بهترين پروژه تعاوني سازي كه در حد شخصي سازي ميباشد مشهور بوده و عدم پرداخت ديون و بالطبع توقف آن منجر به بهدر رفتن سرمايه و اين حسن شهرت ميگردد ؟  

 

آيا ميدانيد هيئت مديره براساس ماده 9 قرارداد با عضو نسبت به محاسبه جرايم تاخير اقدام و به هنگام تحويل واحد از عضو بدهكار اخذ مينمايد و اين جرايم نيز به صورت روز شمار ميباشد ؟  

 آيا ميدانيد هيئت مديره مي تواند براساس ماده 9 قرارداد با عضو در صورت عدم پرداخت ديون قرارداد را فسخ و عضو را اخراج و حقوق متصوره وي پس از فروش آزاد به وي مسترد نموده و تا دو درصد بهاي واحد فروش رفته را به عنوان حق الزحمه واگذاري و خسارات وارده به تعاوني از آن كسر و مابقي را به عضو مسترد نمايد ؟   

آيا ميدانيد عدم همكاري عضو بدهكار در پرداخت ديون باعث خسارات فراواني به ديگر اعضاي خوش حساب پروژه مينمايد كه شرعا و عرفا  بعهده عضو بدهكار بوده و قابل جبران نميباشد ؟   

آيا ميدانيد هزينه سربار پروژه جهت مصارف سوخت ، آب ، تعميرات ، حفاظت فيزيكي و پرسنل ماهيانه مبلغ 60 ميليون تومان ميباشد ؟   

با بذل توجه به موارد اعلام شده در فرصت باقيمانده نسبت به پرداخت ديون خود اقدام تا هيئت مديره بتواند در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به تكميل و تحويل واحدها اقدام و بيش از اين مشمول خسارات و هزينه هاي بالاسري ناشي از عدم اتمام پروژه نگرديد. 

با تشكر

محمد بحيرايي

عضو پروژه رودهن و مدير عامل تعاوني مسكن

1393/11/6

     

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در دوشنبه ششم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 19:38 |
 بسمه تعالی

اعضای محترم پروژه رودهن  

 با سلام و احترام  

 بدینوسیله اعضای محترم پروژه می توانند آخرین وضعیت ثبت نام در سامانه مهر را در قسمت پیوندهای روزانه مشاهده نمایند.لازم به ذکر است افرادای که نام آنها به عنوان نقص مدارک یا عدم تحویل مدارک درج شده است لازم سریعا تا تاریخ 5/11/93 با مراجعه به دفتر تعاونی مسکن ( آقای کریمی ) در خصوص تحویل یا تکمیل مدارک اقدام نمایند. بدیهی است انعقاد فرارداد فروش اقساطی تسهیلات بانک مسکن منوط به ثبت و تایید در سامانه مسکن مهر میباشد در غیر اینصورت عضو میبایست تسهیلات دریافتی را با بانک به همراه سود متعلقه تسویه نماید. 

با تشکر- 

هیئت مدیره تعاونی مسکن  

اول / بهمن / یکهزار و سیصد و نود وسه

+ نوشته شده توسط محمد بحیرایی در چهارشنبه یکم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت 9:26 |


Powered By
BLOGFA.COM


<****************>